Bản tin thuế

Bản tin thuế tuần 3 của tháng 2 năm 2013

8/20/2018 1:49:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Tổng hợp các công văn và văn bản thuế tuần 03 tháng 03 năm 2018 : 1. Công văn số 712/TCT-DNL ngày 02/03/2018 về nghĩa vụ thuế khoản thu từ khai thác, cho thuê T ài sản đảm bảo ... [Đọc tiếp]

Bản tin thuế tuần 2 của tháng 2 năm 2018

3/1/2018 9:06:00 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Tổng hợp các công văn và văn bản thuế tuần 02 tháng 02 năm 2018 : 1. Công văn số 309/TCT-CS ngày 19/01/2018 về chính sách thuế Trường hợp Công... [Đọc tiếp]

Điểm lưu ý trong việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

1/14/2018 11:54:00 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Các văn bản pháp quy hiện hành hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2017 như sau : - Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, - Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, - Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, - Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật... [Đọc tiếp]

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911