Chính phủ ban hành nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nguyễn Thị Thu Hiền / 21/09/2018 / 0
Chính phủ ban hành nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi nghị định  78/2015/NĐ-CP

Với các điểm mới tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính Phủ nhằm hướng đến cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi về việc đăng ký kinh doanh. 

Các điểm mới được tóm tắt như sau : 

      1.  Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thành lập doanh nghiệp không cần công chứng, chứng thực

3. Tách và gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

4. Hướng dẫn rõ về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

5. Doanh nghiệp được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

6. Người nhận ủy quyền được ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

7. Không phải nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn

8. Giảm bớt các trường hợp phải thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

9. Công bố thông tin doanh nghiệp thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

     10. Thủ tục thay đổi khi có quyết định của tòa án hoặc trọng tài thương mại.

Chi tiết của Nghị định 108/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018.

Tại nghị định 108/2018/NĐ-CP

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Tag

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo