Chính phủ ban hành nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP

Chính phủ ban hành nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP

9/21/2018 9:33:00 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận

Với các điểm mới tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính Phủ nhằm hướng đến cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi về việc đăng ký kinh doanh. 

Các điểm mới được tóm tắt như sau : 

      1.  Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thành lập doanh nghiệp không cần công chứng, chứng thực

3. Tách và gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

4. Hướng dẫn rõ về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

5. Doanh nghiệp được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

6. Người nhận ủy quyền được ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

7. Không phải nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn

8. Giảm bớt các trường hợp phải thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

9. Công bố thông tin doanh nghiệp thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

     10. Thủ tục thay đổi khi có quyết định của tòa án hoặc trọng tài thương mại.

Chi tiết của Nghị định 108/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018.

Tại nghị định 108/2018/NĐ-CP

Gửi bình luận:

Thẻ Tags

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911