Hotline hỗ trợ: 0986.211.911 (Zalo, viber)
Email liên hệ: info@tintamviet.com
Fanpage:

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Dịch vụ cung cấp bởi Đại lý thuế Tín Tâm Việt

Căn cứ vào điều 1 của thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 117/2012/TT-BTC về điều kiện làm đại lý thuế thì Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:
     1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
     2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
     3. Có út nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chú thích:
* Phí dịch vụ trên bao gồm thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng (theo Luật kế toán), lập tờ khai thuế bổ sung nếu có sai sót. Lập báo cáo thống kê hàng tháng.
* Qua doanh nghiệp để tư vấn và sắp xếp chứng từ.
* Giải trình và làm việc với Cơ quan thuế khi có thông báo.
* Phí trên bao gồm tư vấn thuế miễn phí trong suốt thời gian hợp đồng.
* Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.