Hotline hỗ trợ: 0986.211.911 (Zalo, viber)
Email liên hệ: info@tintamviet.com
Fanpage:

KẾ TOÁN - THUẾ TRỌN GÓI

Dịch vụ cung cấp bởi Đại lý thuế Tín Tâm Việt

Căn cứ vào điều 1 của thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 117/2012/TT-BTC về điều kiện làm đại lý thuế thì Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:
     1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
     2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
     3. Có út nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chú thích:
  * Phí dịch vụ trên bao gồm thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng (theo Luật kế toán), lập tờ khai thuế tháng và quý theo quy định. Lập báo cáo thống kê hàng tháng.
  * Hàng tháng qua doanh nghiệp để tư vấn và sắp xếp chứng từ.
  * Giải trình và làm việc với Cơ quan thuế khi có thông báo.
  * Phí trên bao gồm tư vấn thuế miễn phí trong suốt thời gian hợp đồng.
  * Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
 

CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA ĐẠI LÝ THUẾ TÍN TÂM VIỆT

1. Kê khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý
- Giá trị gia tăng
- Thu nhập doanh nghiệp
- Thu nhập cá nhân
- Nhà thầu (nếu có)
- Và các sắc thuế khác có liên quan
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Thực hiện hạch toán sổ sách kế toán hàng tháng
- Nhật ký chung
- Cân đối phát sinh các tài khoản
- Sổ cái các tài khoản
- Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ.
- Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả
- Sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa
- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
- Phiếu thu, phiếu chi
- Bảng tồn nhập xuất nguyên vật liệu hàng hóa
- Bảng thanh toán tiền lương, bảng chấm công.
- Hợp đồng lao động
- Bảng trích khấu hao tài sản cố định
- Bảng phân bổ chi phí trả trước
- Bảng tính giá thành (nếu có).

3. Quyết toán năm
- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
- Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).

4. Làm việc và giải trình số liệu cho Cơ quan thuế khi có quyết định thanh kiểm tra từ Cơ quan thuế.

5. Tư vấn miễn phí các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện dịch vụ.