Hotline hỗ trợ: 0986.211.911 (Zalo, viber)
Email liên hệ: info@tintamviet.com
Fanpage:

RÀ SOÁT SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Dịch vụ cung cấp bởi Đại lý thuế Tín Tâm Việt

Căn cứ vào điều 1 của thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 117/2012/TT-BTC về điều kiện làm đại lý thuế thì Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:
     1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
     2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
     3. Có út nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chú thích:
* Thực hiện việc rà soát sổ sách kế toán hàng tháng (theo Luật kế toán) dựa trên số liệu sổ sách kế toán và hồ sơ Doanh nghiệp đã kê khai thuế; Tư vấn các thủ tục để hoàn thiện sổ sách kế toán thuế, rà soát về chi phí tiền lương, hợp đồng lao động và các hồ sơ có liên quan.
* Giải trình và làm việc với Cơ quan thuế khi có thông báo.
* Phí trên bao gồm tư vấn thuế miễn phí trong suốt thời gian hợp đồng.
* Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.