GTGT

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 15/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

12/21/2017 12:59:45 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP liên quan đến luật thuế VAT. Sửa quy định về đối tượng không chịu thuế VAT Theo đó, sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác. Cụ thể, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi như sau: Sản phẩm xuất... [Đọc tiếp]

Văn bản hợp nhất thuế giá trị gia tăng

12/4/2017 11:28:00 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Từ khi thông tư số 219/2013/TT-BTC được ban hành năm 2013, đã có rất nhiều các thông tư được ban hành để bổ sung, sửa đổi thông tư số 219/2013/TT-BTC như : thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015,... Bộ Tài Chính đã ban hành văn bản hợp nhất về các sự thay đổi về thuế giá trị tăng. Tải văn bản tại đây [Đọc tiếp]

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

12/2/2017 11:07:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách , đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. ... [Đọc tiếp]

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911