Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nguyễn Thị Thu Hiền / 14/09/2018 / 0
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. 

Những điểm cần lưu ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP: 

1. Khi sử dụng hóa đơn điện tử mà có sai sót thì bên bán phải thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông qua mẫu số 04 được ban hành kèm Nghị định này.

2. Chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020: hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo