Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

9/15/2018 8:30:28 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận

Tin mới cho các doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục gởi hệ thống thang bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động  cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP

Tải nghị định 49/2013/NĐ-CP

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911