Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Nguyễn Thị Thu Hiền / 15/09/2018 / 0
Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Tin mới cho các doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục gởi hệ thống thang bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động  cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP

Tải nghị định 49/2013/NĐ-CP

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo