Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Nguyễn Thị Thu Hiền / 17/09/2018 / 0
Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Ngày 13/09/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 121/2018/NĐ-CP để sửa đổi bổ sung Nghị Định số 49/2013NĐ-CP ngày 14/05/2013

- Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

- Các doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục gởi hệ thống thang bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động  cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Tag

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo