Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 07/12/2017 được áp dụng từ ngày 01/01/2018, có hiệu lực từ ngày 25/01/2018

Nguyễn Thị Thu Hiền / 12/12/2017 / 0
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 07/12/2017 được áp dụng từ ngày 01/01/2018, có hiệu lực từ ngày 25/01/2018

Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định 141/2017/NĐ-CP cũng nêu rõ, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.


Mức tăng lương tối thiểu của năm 2018, so với năm 2017.

Mức tăng lương tối thiểu của năm 2018, so với năm 2017

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo