Pháp luật về thuế - lệ phí

Pháp luật về thuế - lệ phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để hướng dẫn...

Chi tiết

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo