Quản lý thuế

Quản lý thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/6/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2016 về đăng ký thuế

Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính...

Chi tiết

Tổng hợp các văn bản sửa đổi bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC

1. Ngày 01/08/2014 thông tư số 76/2014/TT-BTC đã sửa đổi một phần thông tư số 156/2013/TT-BTC...

Chi tiết

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Chi tiết

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo