Quản lý thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/6/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2016 về đăng ký thuế

12/6/2017 3:31:11 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế. Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; Bãi bỏ nội... [Đọc tiếp]

Tổng hợp các văn bản sửa đổi bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC

12/6/2017 3:24:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
1. Ngày 01/08/2014 thông tư số 76/2014/TT-BTC đã sửa đổi một phần thông tư số 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất . Cụ thể là : bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH 2. Ngày... [Đọc tiếp]

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

12/6/2017 3:02:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận
Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014. Tải văn bản tại đây [Đọc tiếp]

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911