Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2014

Nguyễn Thị Thu Hiền / 01/12/2017 / 0
Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị Định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo