Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

12/1/2017 11:56:00 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều Luật thuế giá trị gia tang. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Tải văn bản tại đây 

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911