Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

Nguyễn Thị Thu Hiền / 04/12/2017 / 0
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo