Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

12/4/2017 10:33:21 AM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tải văn bản tại đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911