Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

12/2/2017 11:07:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Thị Thu Hiền / (0) Bình luận

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách , đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Tải văn bản tại đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt

Số lượng:

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Tâm Việt 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0986 211 911