Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Nguyễn Thị Thu Hiền / 02/12/2017 / 0
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách , đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo