Hotline hỗ trợ: 0986.211.911 (Zalo, viber)
Email liên hệ: info@tintamviet.com
Fanpage:

Cập nhật thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 theo quy định

TIN TỨC từ Đại lý thuế Tín Tâm Việt

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là thời điểm quan trọng của mỗi người lao động và doanh nghiệp vào cuối năm. Quyết toán thuế TNCN là việc tất yếu mà kế toán trong các công ty, doanh nghiệp cần phải biết. Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN theo quy định. Việc lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một trong những quy định mới về quyết toán thuế và được rất nhiều người quan tâm.

Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong đó có quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân) như sau:

2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

a) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất thì thời hạn khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và pháp luật về tiền thuê đất;

b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý;

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

lui thoi han quyet toan thue thu nhap ca nhan 2021

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

lui thoi han quyet toan thue thu nhap ca nhan 2021 3

Để tiện theo dõi, Đại Lý Thuế Tín Tâm Việt đã tổng hợp và so sánh điểm mới về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020) như sau:

LUẬT CŨ LUẬT HIỆN HÀNH
Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (30/3 hàng năm)

Trường hợp 1: Khi ủy quyền tổ chức trả thu nhập.

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (31/3 hàng năm)

Trường hợp 2: Khi cá nhân tự quyết toán

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (30/4 hàng năm).

Điểm mới:

- Luật Quản lý thuế 2019 đã chia thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thành 02 trường hợp (cá nhân ủy quyền cho nơi trả thu nhập và tự quyết toán), thay vì cố định 01 trường hợp như trước đây.

- Lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020 như sau:

+ Lùi 01 ngày nếu ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước,…).

+ Lùi 30 ngày nếu cá tự nhân tự quyết toán thuế.

Việc lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp người nộp thuế có thêm thời gian, nhất là hạn quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán lùi 30 ngày so với quy định cũ hi vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các cơ quan thuế.

lui thoi han quyet toan thue thu nhap ca nhan 2021 2

Mặc dù lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng cá nhân tự quyết toán thuế vẫn cần chủ động thực hiện quyết toán sớm vì theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế và tiền chậm nộp đều tăng so với quy định cũ.

Nếu có vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân, bạn vui lòng liên hệ 0986 211 911 (zalo) để được các chuyên viên của Đại Lý Thuế Tín Tâm Việt có cơ hội được hỗ trợ nhanh nhất.