Văn bản hợp nhất thuế giá trị gia tăng

Nguyễn Thị Thu Hiền / 04/12/2017 / 0
Văn bản hợp nhất thuế giá trị gia tăng

Từ khi thông tư số 219/2013/TT-BTC được ban hành năm 2013, đã có rất nhiều các thông tư được ban hành để bổ sung, sửa đổi thông tư số 219/2013/TT-BTC như : thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015,...

Bộ Tài Chính đã ban hành văn bản hợp nhất về các sự thay đổi về thuế giá trị tăng. 

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo