Văn bản lao động - tiền lương

Văn bản lao động - tiền lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/9/2018 sổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng hệ thống thang bảng lương

Tin mới cho các doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục gởi hệ thống thang bảng...

Chi tiết

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 07/12/2017 được áp dụng từ ngày 01/01/2018, có hiệu lực từ ngày 25/01/2018

Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp...

Chi tiết

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo